Share:

Viết chữ Hán không dễ mà cũng không khó nếu bạn chăm học. Chữ Hán, đặc biệt những chữ nhiều nét, trông có vẻ phức tạp, nhưng xét kỹ thì một chữ Hán dù phức tạp đến mấy cũng chỉ gồm mấy nét chính và được viết theo thứ tự nhất định. Công cụ sau đây sẽ giúp các bạn biết được cách viết của mọi chữ Hán, bất kể đơn giản hay phức tạp.

– Nhập chữ cần biết cách viết vào
– Click lại vào ô, ấn Enter để xem cách viết
– Kéo thanh để điều chỉnh tốc độ hiển thị nét chữ
– Ấn vào hình cái loa để nghe cách đọc

Share: