Giúp bạn tự học

Luyện nghe 04.04.2017 – Mỗi người một nửa, tình cảm không phai

Chương trình ngày 04.04.2017 chúng ta sẽ cùng học và luyện nghe bài "Mỗi người một nửa, tình cảm không phai". Văn bản chữ Hán, bản dịch và audio luyện nghe mời các bạn download tại đây: [emaillocker]https://1drv.ms/u/s!AsjB9qmVUOnBgWSCD5JUKgTJB51C[/emaillocker] 一人一半,感情不散 黄先生和朋友一起去吃饭。他点了一个套餐,朋友点了一盘炒饭。 东西来了。黄先生的套餐里有很多好吃的。有炒面,小菜,水果,甜点和一杯茶。 他要了一个盘子,把小菜,水果和甜点都分一半给朋友。朋友说:“不用客气,你吃吧!” 黄先生说:“一人一样,感情不散。一起分享好东西,感情会更好。”
Đọc thêm

Thành thạo phát âm Tiếng Trung trong 24 ngày – Bài 1: Thanh điệu & các lỗi sai thanh điệu phổ biến

Chương trình sẽ giúp các bạn học Tiếng Trung có thể thành thạo phát âm sau 24 ngày. Chương trình ngày 06.03.2017 chúng ta sẽ cùng học kĩ về Thanh điệu & các lỗi sai thanh điệu phổ biến của người Việt nhé. Bản text giáo trình mời các bạn download tại đây: [emaillocker]https://1drv.ms/b/s!AsjB9qmVUOnBcySGc4VOwEZ2ZUI[/emaillocker] *** Lịch dạy trực tuyến của Tiếng Trung Cầm Xu: 20h20 tối thứ 2: phát âm, luyện nghe Tiếng Trung chuẩn và dịch 20h20 tối thứ 4: Tiếng Trung th...
Đọc thêm

Lễ phép sẽ được giảm giá – Học Tiếng Trung trực tuyến 01.03.2017

Chương trình ngày 01.03.2017 chúng ta sẽ cùng học và luyện nghe bài "Lễ phép sẽ được giảm giá ". Mời các bạn nghe bài giảng chi tiết tại fanpage: Tiếng Trung Cầm Xu - Dạy phát âm chuẩn nhất Hà Nội Văn bản chữ Hán, bản dịch và audio luyện nghe mời các bạn download tại đây: [emaillocker]https://1drv.ms/u/s!AsjB9qmVUOnBcOrkDitlx30ogcc[/emaillocker] 有礼貌就打折 为了教学生礼貌,安徽一间大学推出餐厅的特价活动,点餐时说“您好”、“请”、“谢谢”、餐点就半价。6块钱的一份餐,现在3块钱就有了。 不少人觉得学校没必要这么做, 但是学生大多很喜欢这个特价活动。 第一次听说有学校这样叫礼貌,不知道这样是好还...
Đọc thêm

Hai cộng ba bằng mười – Học Tiếng Trung trực tuyến 27.02.2017

Chương trình ngày 27.02.2017 chúng ta sẽ cùng học và luyện nghe câu chuyện vui "Hai cộng ba bằng mười". Mời các bạn nghe bài giảng chi tiết tại fanpage: Tiếng Trung Cầm Xu - Dạy phát âm chuẩn nhất Hà Nội Văn bản chữ Hán, bản dịch và audio luyện nghe mời các bạn download tại đây: [emaillocker]https://1drv.ms/u/s!AsjB9qmVUOnBbSPIIYT0SjN1BtI[/emaillocker] 二加三等于十 爸爸拿了一把  茶壶 和几个杯子,放在桌子上,想教弟弟加法。他倒了两杯茶,问弟弟:“这里有多少杯茶? 弟弟说:“两杯。” 爸爸点点头,又倒了三杯茶,问:“现在,这里有多少茶?” 弟弟伸出指数:“一,二,三,四,五,。。。...
Đọc thêm

Con lừa và cái bóng – Học Tiếng Trung trực tuyến 22.02.2017

Chương trình ngày 22.02.2017 chúng ta sẽ cùng học và luyện nghe câu chuyện "Con lừa và cái bóng" các bạn nhé. 驴子和他的影子 一个旅客雇了一头驴,骑着它到远处去。 那天天气很热,赤日炎炎。他停下来休息,躲避在驴子的影子下,求个荫凉,避免暴晒。 因为驴子的影子仅仅够遮蔽一个人,于是旅客和驴子的主人为了遮荫激烈地争起来,谁都认为自己才有这个权利。 驴子的主人坚持说他仅出租驴子本身,不出租驴子的影子。而那旅客说他雇的驴子包括驴子本身和影子。 他们争论不休,以至互相打了起来。结果,在他们打架的时候,驴子逃跑了。 这个故事告诉我们,人们往往为小事争吵不休,从而失去了最重要的东西。   Văn bản chữ Hán, bản dịch và audio luyện nghe mời các bạn download tại đây: [emaillocker] https://1drv.ms/u/s!AsjB9qmVU...
Đọc thêm
Top

ĐĂNG KÝ

NHẬN THÔNG TIN KHAI GIẢNG VÀ ƯU ĐÃI

Để hoàn tất đăng ký bạn hãy vào email để xác nhận. Cảm ơn!