Cách diễn đạt thứ – ngày – tháng trong Tiếng Trung

Trong Tiếng Trung, thứ tự ngày, tháng, năm sẽ được sắp xếp ngược lại so với thói quen của người Việt. Cùng chúng mình xem cách nói ngày tháng trong Tiếng Trung nhé. Ví dụ: 2019年7月1日星期日: Nghĩa là “thứ 2 ngày 1/7/2019. 1. TỪ VỰNG CẦN NHỚVỀ NGÀY THÁNG TRONG TIẾNG TRUNG: Thứ 星期 /xīngqī/: Thứ […]

Đọc thêm

Luyện nghe 04.04.2017 – Mỗi người một nửa, tình cảm không phai

Chương trình ngày 04.04.2017 chúng ta sẽ cùng học và luyện nghe bài “Mỗi người một nửa, tình cảm không phai”. Văn bản chữ Hán, bản dịch và audio luyện nghe mời các bạn download tại đây: [emaillocker]https://1drv.ms/u/s!AsjB9qmVUOnBgWSCD5JUKgTJB51C[/emaillocker] 一人一半,感情不散 黄先生和朋友一起去吃饭。他点了一个套餐,朋友点了一盘炒饭。 东西来了。黄先生的套餐里有很多好吃的。有炒面,小菜,水果,甜点和一杯茶。 他要了一个盘子,把小菜,水果和甜点都分一半给朋友。朋友说:“不用客气,你吃吧!” 黄先生说:“一人一样,感情不散。一起分享好东西,感情会更好。”

Đọc thêm

Thành thạo phát âm Tiếng Trung trong 24 ngày – Bài 1: Thanh điệu & các lỗi sai thanh điệu phổ biến

Chương trình sẽ giúp các bạn học Tiếng Trung có thể thành thạo phát âm sau 24 ngày. Chương trình ngày 06.03.2017 chúng ta sẽ cùng học kĩ về Thanh điệu & các lỗi sai thanh điệu phổ biến của người Việt nhé. Bản text giáo trình mời các bạn download tại đây: [emaillocker]https://1drv.ms/b/s!AsjB9qmVUOnBcySGc4VOwEZ2ZUI[/emaillocker] *** Lịch dạy […]

Đọc thêm

Con lừa và cái bóng – Học Tiếng Trung trực tuyến 22.02.2017

Chương trình ngày 22.02.2017 chúng ta sẽ cùng học và luyện nghe câu chuyện “Con lừa và cái bóng” các bạn nhé. 驴子和他的影子 一个旅客雇了一头驴,骑着它到远处去。 那天天气很热,赤日炎炎。他停下来休息,躲避在驴子的影子下,求个荫凉,避免暴晒。 因为驴子的影子仅仅够遮蔽一个人,于是旅客和驴子的主人为了遮荫激烈地争起来,谁都认为自己才有这个权利。 驴子的主人坚持说他仅出租驴子本身,不出租驴子的影子。而那旅客说他雇的驴子包括驴子本身和影子。 他们争论不休,以至互相打了起来。结果,在他们打架的时候,驴子逃跑了。 这个故事告诉我们,人们往往为小事争吵不休,从而失去了最重要的东西。   Văn bản chữ Hán, bản dịch và audio luyện nghe mời các bạn download tại đây: [emaillocker] https://1drv.ms/u/s!AsjB9qmVUOnBadVD2pFt_XlEtBE[/emaillocker]  

Đọc thêm