x

Chị Huyền Thương

camxu

27/10/2022

Cô giáo chỉnh sửa phát âm cho mình rất kĩ và có tâm. Mình còn được dùng gương để xem khẩu hình miệng, cách đặt lưỡi,… Mình thấy khá thú vị và thích cách học này.

Cảm nhận học viên

Video thực hành

Chị Huyền Thương
Cô giáo chỉnh sửa phát âm cho mình rất kĩ và có tâm. Mình còn được dùng gương để xem khẩu hình miệng, cách đặt lưỡi