Share:

“Chị Cầm dạy rất dễ hiểu, nhiệt tình. Thích nhất là phần chị Cầm phát âm.”

Share: