Share:

1. Đăng ký khóa Tiếng Trung học Trực tiếp (offline):

 • Số tài khoản: 03532166701
 • Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thúy Dung
 • Ngân hàng TPBank chi nhánh Trung tâm bán miền bắc 1
 • Nội dung chuyển khoản:

Họ tên + HP/CL/BL + Tên lớp học + Số điện thoại + Email

 

(HP: Học phí lớp offline; CL: Chuyển lớp; BL: Bảo lưu)

 

2. Đăng ký khóa Tiếng Trung học Trực tuyến (online):

 • Số tài khoản: 0011004445172
 • Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thúy Dung
 • Ngân hàng Vietcombank chi nhánh sở giao dịch
 • Nội dung chuyển khoản:
 • Họ tên + Tên lớp học online + Số điện thoại + Email

3. Đăng ký mua Giáo trình hoặc tham gia Sự kiện:

 • Số tài khoản: 0120126475007
 • Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thúy Dung
 • Ngân hàng MB chi nhánh Phòng giao dịch Từ Liêm
 • Nội dung chuyển khoản:

Họ tên + GT/SK + Tên GT + Số điện thoại + Email

 

(GT: Giáo trình; SK: Sự kiện)

Share: