x

Bộ sách Khởi Động

Bộ sách Khởi động gồm 1 cuốn giáo trình và 1 cuốn bài tập, cung cấp 500 từ vựng cơ bản, 400 từ vựng mở rộng, 100 cấu trúc ngữ pháp thông dụng, giúp người học đủ năng lực giao tiếp các chủ đề cơ bản trong cuộc sống và công việc như giới thiệu, mua bán, du lịch, thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ,... sau khi học xong cuốn sách này.

Giá sách:
426.000 VNĐ

Mô tả sách

Bộ sách Khởi động gồm 1 cuốn giáo trình và 1 cuốn bài tập, cung cấp 500 từ vựng cơ bản, 400 từ vựng mở rộng, 100 cấu trúc ngữ pháp thông dụng, giúp người học đủ năng lực giao tiếp các chủ đề cơ bản trong cuộc sống và công việc như giới thiệu, mua bán, du lịch, thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ,… sau khi học xong cuốn sách này.

1. Sách Emotional Chinese – Khởi động có cấu trúc các phần trong 1 bài học như sau: 

  • Mục tiêu công phá. 
  • Kích não trước giờ G. 
  • Nói như người bản xứ
  • Chém gió song ngữ 
  • Làm quen từ vựng
  • Đánh chiếm ngữ pháp
  • Thực hành trên 6 giác quan
  • Mở rộng vốn từ
  • Trung Quốc đó đây

2. Nội dung bạn sẽ đạt được sau mỗi bài học là: