x

Video thực hành của học viên tại Tiếng Trung Cầm Xu

Phát âm chuẩn, nói tự tin, giao tiếp thành thạo chỉ là chuyện nhỏ

Chị Vũ Thị Thanh Loan - Phó Giám đốc của Chalo - Chai lọ hũ thủy tinh
Chị Vũ Thị Thanh Loan
Phó Giám đốc Chalo - Chai lọ hũ thủy tinh
Chú Nguyễn Ngọc Thi - Học viên lớn tuổi tại Tiếng Trung Cầm Xu
Chú Nguyễn Ngọc Thi
Kinh doanh tự do
Chị Huyền Thương (Business Analyst tại VNPAY) - Học viên tại Tiếng Trung Cầm Xu
Chị Huyền Thương
Business Analyst tại VNPAY
Anh Hoàng Văn Bảo
Founder & Manager thương hiệu thời trang CHUỘT ĐEN
Anh Bùi Tá Khôi Nguyên
Chuyên viên tại công ty FDI
Bạn Trương Thị Thảo (Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN) - Học viên lớp Online tại Tiếng Trung Cầm Xu
Bạn Trương Thị Thảo
Kế toán doanh nghiệp
Chị Nguyễn Sao Khuê
Học Thạc sĩ Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao
Chị Trần Ngọc Tú - Kinh doanh tự do
Chị Trần Ngọc Tú
Kinh doanh tự do
Bạn Nguyễn Anh Điệp - Sinh viên Luật Thương mại Quốc tế - Trường Đại học Luật Hà Nội
Bạn Nguyễn Anh Điệp
Sinh viên Luật Thương mại Quốc tế - Trường Đại học Luật Hà Nội
Chị Ngô Ngọc Trâm
Giảng dạy tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Hàng hải Việt Nam
Chị Trần Thị Hiền - Chuyên gia nghiên cứu vaccine
Chị Hiền Trần
Chuyên gia nghiên cứu vaccine
Bạn Khuất Thu Thủy
Tiktoker