x

Video thực hành của học viên tại Tiếng Trung Cầm Xu

Phát âm chuẩn, nói tự tin, giao tiếp thành thạo chỉ là chuyện nhỏ

Chị Nguyễn Sao Khuê
Học Thạc sĩ Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao
Chị Trần Ngọc Tú
Kinh doanh tự do
Chị Nguyễn Anh Điệp
Sinh viên Luật Thương mại Quốc tế, Đại học Luật Hà Nội
Chị Ngô Ngọc Trâm
Giảng dạy tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Hàng hải Việt Nam
Chị Hiền Trần
Chuyên gia nghiên cứu vaccine
Anh Hoàng Văn Bảo
Founder & Manager thương hiệu thời trang CHUỘT ĐEN
Chị Huyền Thương
Business Analyst tại VNPAY
Chị Khuất Thu Thủy
Tiktoker
Anh Bùi Tá Khôi Nguyên
Chuyên viên tại công ty FDI
Chị Hải Yến
Phiên dịch viên tiếng Nhật
Chị Minh Hằng
Sinh viên Đại học Mở Hà Nội
Chị Nguyễn Sao Khuê
Học Thạc sĩ Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao