Share:

Hạnh phúc luôn là sự theo đuổi của mỗi con người. Nhưng mỗi người lại có cách theo đuổi hạnh phúc khác nhau. Vậy còn bạn? Bạn muốn theo đuổi một hạnh phúc như thế nào? là tình thương yêu, sự sẻ chia, quan tâm hay là những thành công trong cuộc sống? Xin giới thiệu đến các bạn độc giả những câu danh ngôn hạnh phúc, những quan điểm về hạnh phúc hay nhất.
Xem video và cảm nhận nhé!

 少一些痛苦,多一些幸福;
/shǎo yìxiē tòngkǔ, duō yìxiē xìngfú/
Bớt một chút đau khổ, thêm một chút hạnh phúc;

 少一些疑惑,多一些理解;
/shǎo yìxiē yíhuò, duō yìxiē lǐjiě/
Bớt một chút hoài nghi, thêm một chút thấu hiểu;

 少一些苦恼,多一些开窍;
/shǎo yìxiē kǔnǎo, duō yìxiē kāiqiào/
Bớt một chút phiền não, thêm một chút thông suốt;

 少一些烦躁,多一些欢乐。
/shǎo yìxiē fánzào, duō yìxiē huānlè/
Bớt một chút bực dọc, thêm một chút tươi vui.

 少生些怨气,多一些友谊。
/shǎo shēng xiē yuànqì, duō yìxiē yǒuyì/
Bớt những bực dọc, thêm một chút thân thiết.

 少发一些脾气,多找一些乐趣。
/shǎo fā yìxiē píqì, duō zhǎo yìxiē lèqù/
Bớt những lần nổi giận, tìm thêm những niềm vui.

 少讨一些没趣儿,多增一些自律。
/shǎo tǎo yìxiē méiqùr, duō zēng yìxiē zìlǜ/
Bớt ghét chuyện tầm phào, tăng sự tự kiểm soát.

 少产生些妄想,多生成些希望。
/shǎo chǎnshēng xiē wàngxiǎng, duō shēngchéng xiē xīwàng/
Bớt mơ mộng hão huyền, tăng thêm những hy vọng.

 少一些精神的空虚,多一些心理的充实。
/shǎo yìxiē jīngshén de kōngxū, duō yìxiē xīnlǐ de chōngshí/
Bớt trạng thái tinh thần trống rỗng, phong phú thêm chính tấm lòng mình

 少生些个人的恩怨,多一些人间的和睦。
/shǎo shēng xiē ge rén de ēnyuàn, duō yìxiē rénjiān de hémù./
Bớt nảy sinh ân oán với người, thêm vui vẻ hòa thuận chốn nhân gian!

Share: