Share:

Xin chào tất cả các bạn, học giao tiếp Tiếng Trung là một quá trình tích lũy lâu dài, và điều cực kì quan trọng đó là tích lũy từ vựng Tiếng Trung. Vì vậy, hôm nay, Tiếng Trung Cầm Xu sẽ giới thiệu cho các bạn 150 câu Tiếng Trung giao tiếp siêu dễ, nghe 1 lần nhớ cả đời. Nào, cùng bắt đầu thôi.

Nhìn này 快看 /kuài kàn!

Tuyệt 挺好的!/tǐng hǎo de!/

Tôi cũng thế 我也是!/wǒ yěshì!

Không tệ 不错!/búcuò!

Chỉ đùa thôi 开玩笑而已!/kāiwánxiào éryǐ!/

Thật buồn cười 真有趣!/zhēn yǒuqù/

Cuộc sống là thế 这就是生活  /zhè jiùshì shēnghuó/

Chết tiệt 该死的 /gāisǐ de/

Vào đi 进来 /jìnlái/

Đi thôi 走吧 /zǒu ba/

Nhanh lên 快点 /kuài diǎn/

Im đi 闭嘴 /bì zuǐ/

Đừng lo lắng 不要担心  /búyào dānxīn/

Đừng quên 别忘了 /bié wàngle/

Cứ tự nhiên 请随意 /qǐng suíyì/

Cứ tiếp tục 继续吧 /jìxù ba/

Nói cho tôi biết 告诉我 /gàosù wǒ/

Nhường bạn đi trước 在你之后 /zài nǐ zhīhòu/

Bình tĩnh lại 冷静 /lěngjìng/

Bạn có chắc không? 你确定? /nǐ quèdìng?/

Tại sao? 为什么? /wèishénme?/

Tại sao không? 为什么不? /wèishénme bù?/

Xin chúc mừng! 祝贺! /zhùhè/

Làm tốt lắm! 做得好! /zuò de hǎo!/

Chúc may mắn! 祝你好运!/zhù nǐ hǎo yùn!/

Thật xui xẻo 厄运/倒霉 ! /è yùn!/

Đừng bận tâm 没关系! /méiguānxì!/

Thật đáng tiếc 真遗憾! /zhēn yíhàn/

Đồng ý, được thôi 好的 /hǎo de/

Tất nhiên 当然  /dāngrán/

Tất nhiên là không 当然不是  /dāngrán búshì/

Thôi bỏ đi 算了吧 /suàn le ba/

Đúng vậy 那就对了 /nà jiù duì le/

Tuyệt đối 绝对 /juéduì/

Càng sớm càng tốt 尽早,尽快 / jǐn zǎo jǐn kuài/

Đủ rồi 够了 /gòule/

Bạn vẫn chứng nào tật nấy 恶习难改 /èxí nán gǎi/

Không bao giờ 永远不 /yǒngyuǎn bù/

Nhớ lời tôi đấy 记住我的话 /jì zhù wǒ dehuà/

Như vậy là chúng ta đã vừa cùng với nhau học xong 50 trên tổng số 150 câu giao tiếp siêu dễ rồi. Các phần sau sẽ được update sau khi lên sóng trên kênh Youtube.

[Cập nhật] Lịch khai giảng các khóa học Tiếng Trung tháng 10 tại 3 cơ sở

10 cách từ chối lịch sự trong Tiếng Trung mà không phải ai cũng biết

Share: