x

Chị Dương Thu Thủy

Admin

28/03/2023

Vì mình rất chú trọng đến việc nói đúng, nói hay khi học ngôn ngữ nên khi bắt đầu học Tiếng Trung mình đã lựa chọn Cầm Xu. vì mình không thấy nơi nào chú trọng vào phát âm chuẩn và có nhiều kỹ năng hướng dẫn người học nói chuẩn như ở Cầm Xu.

Và cuối cùng Cầm Xu đã không khiến mình thất vọng, mình đã dễ dàng học được phát âm chuẩn Tiếng Trung chỉ sau 6 buổi học dù bận nhiều công việc và ít có thời gian để ôn tập.

Cảm nhận học viên