x

Chị Hải Yến

camxu

22/03/2023

“Chất lượng giảng dạy tuyệt vời, thầy cô và đến cả tư vấn viên cũng vô cùng nhiệt tình và quan tâm đến chất lượng học
Dù thời lượng học ngắn nhưng thầy cô vẫn luôn cố gắng tương tác trong quá trình học, giáo trình của trung tâm thật sự tuyệt vời

Cảm nhận học viên

Video thực hành

Chị Hải Yến
Phiên dịch viên tiếng Nhật