x

Chị Nguyễn Nhung

Admin

07/03/2023

Đã học khoá cơ bản ở Cầm xu, giáo viên dạy rất nhiệt tình và sôi nổi. Giáo trình cũng đẹp và dễ hiểu. Mình thích thầy Đạt nhất vì thầy có nhiều trò chơi khuấy động không khí lớp học để học vừa vui vừa hiệu quả.

Cảm nhận học viên