Share:

12118997_436038469929765_5605569989500323832_n

Ở đâu có tình yêu, ở đó có những điều kỳ diệu
哪里有真爱存在,哪里就有奇迹。
nǎ lǐ yǒu zhēn ài cún zài,nǎ lǐ jiù yǒu qí jì。

Bổ sung
哪里 /nǎ lǐ / : ở đâu
存在 /cúnzài/ :có, thực sự
奇迹 /qí jì/ : kỳ tích, kỳ công

Share: