Share:

Nhiều lúc các bạn muốn diễn đạt 1 câu thành ngữ hay tục ngữ quen thuộc Việt Nam sang tiếng Hán mà không biết diễn đạt như thế nào thì cùng xem bài học về Thành ngữ Việt sang Trung này nhé!

images865289_lang_tranh_dong_ho_0
1 先礼后兵 Xiān lǐ hòu bīn
Tiên lễ hậu binh
2 不可救药 Bùkě jiù yào
Hết thuốc chữa
3 螳臂当车 Táng bì dāng chē
Trứng chọi với đá( châu chấu đá xe)
4 磨杵成针 Mó chǔ chéng zhēn
Có công mài sắt có ngày nên kim
5 一字之师 Yī zì zhī shī
Một chữ cũng là thầy
6 按兵不动 Ànbīngbùdòng
Án binh bất động
7 守株待兔 Shǒuzhūdàitù
Ôm cây đợi thỏ
8 对牛弹琴 Duìniútánqín
Đàn gảy tai trâu
9 亡羊补牢 Wángyángbǔláo
Mất bò mới lo làm chuồng
10 虎头蛇尾 hǔ tóu shé wěi
Đầu voi đuôi chuột
11 大海捞针 Dàhǎilāozhēn
Mò kim đáy bể
12 盲人摸象 Mángrénmōxiàng
Thầy bói xem voi
13 井底之蛙 Jǐngdǐzhīwā
Ếch ngồi đáy giếng
14 舍生取义 shě shēng qǔ yì
Xả thân vì đại nghĩa
15 走马观花 Zǒumǎ guān huā
Cưỡi ngựa xem hoa
16 画蛇添足 Huàshétiānzú
Vẽ rắn thêm chân
17 猴子捞月亮 Hóuzi lāo yuèliàng
Khỉ vớt trăng
18 不自量力 Bù zì liànglì
Không biết tự lượng sức mình
19 愚公移山 Yúgōngyíshān
Ngu công dời núi
20 狐假虎威 Hújiǎhǔwēi
Cáo mượn oai hùm

_____________________________

Tiếng Trung Cầm xu – cam kết dạy phát âm chuẩn, học nhanh nhớ nhanh.

– Youtube: https://www.youtube.com/user/omaicay90

– Facebook: Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo

Share: