Share:

Cùng Tiếng Trung Cầm Xu học 18 câu cửa miệng mà giới trẻ Trung Quốc cực hay dùng, 10 phút học Tiếng Trung giao tiếp mỗi ngày với Cầm Xu

cac-ban-tre
Các bạn trẻ giao lưu, nói chuyện

开玩笑的 /kāiwánxiào de/ Đùa thôi mà
加油啊 /jiāyóu a/ Cố gắng lên
恭喜 /gōngxǐ/ Chúc mừng
没什么的 /méishénme de/ Không có gì đâu
我是认真的 /wǒ shì rènzhēn de/ Tôi nghiêm túc đấy
我不知道 /wǒ bù zhīdào/ Tôi không biết
我不相信 /wǒ bù xiāngxìn/ Tôi không tin đâu
怎样都行 /zěnyàng dōu xíng/ Sao cũng được
真讨厌 /zhēn tǎoyàn/ Thật là đáng ghét
说话要注意点儿 /shuō huà yào zhùyì diǎnr/ Ăn nói cho cẩn thận nhé
做得不错 /zuò de búcuò/ Làm tốt lắm
够了 /gòu le/ Đủ rồi đó
不关你的事 /bù guān nǐ de shì/ Không phải việc của bạn
太可爱了 /tài kě’ài le/ Dễ thương quá
太无聊了 /tài wúliáo le/ Chán chết
有空儿吗? /yǒu kòngr ma?/ Có rảnh không?
来我家坐坐 /lái wǒjiā zuòzuo/ Ghé nhà tôi chơi
大声点儿吧 /dàshēng diǎnr ba/ Hãy nói to lên

>> Lịch khai giảng lớp học Tiếng Trung tháng 9
>> Học Tiếng Trung online ngay tại nhà

Share: