Share:

你走,我不送你;你来,无论多大风多大雨,我都会去接你。
Nǐ zǒu, wǒ bù sòng nǐ; nǐ lái, wúlùn duō dàfēng duō dàyǔ, wǒ duōhuì qù jiē nǐ.
Bạn đi, tôi không tiễn. Bạn đến, cho dù mưa to gió lớn cỡ nào tôi cũng đi đón bạn.
Từ mới
1. 送 /sòng/ : tiễn
2. 无论 /wúlùn/ : bất kể, bất luận
3. 大风 /dàfēng/ : gió to, gió lớn
4. 大雨 /dàyǔ/ : mưa to, mưa lớn

zjm1375427167

Like và share nếu bạn thấy thú vị nhé!

_____________________________

Tiếng Trung Cầm xu – cam kết dạy phát âm chuẩn, học nhanh nhớ nhanh.

– Youtube: https://www.youtube.com/user/omaicay90

– Facebook: Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo

Share: