Share:

Người hạnh phúc nhất không nhất thiết phải có được mọi thứ, họ chỉ đơn giản trân trọng mọi thứ họ tìm được trên đường đời.
最快乐的人不是一定要拥有最好的一切,他们只是简单地珍惜着他们一路走来所寻找到的东西。
Zuì kuàilè de rén bùshì yīdìng yào yōngyǒu zuì hǎo de yīqiè, tāmen zhǐshì
jiǎndān de zhēnxīzhe tāmen yīlù zǒu lái suǒ xúnzhǎo dào de dōngxī.

Từ mới
一定 /yīdìng/ : nhất định, tất nhiên
拥有 /yōngyǒu/ : có
一切 /yīqiè/ : mọi, toàn bộ
只是 /zhǐshì / : chỉ, chỉ là
简单 /iǎndān/ : đơn giản

13124649_491235014410110_5906736226948615468_n

_____________________________

Tiếng Trung Cầm xu – cam kết dạy phát âm chuẩn, học nhanh nhớ nhanh.

– Youtube: https://www.youtube.com/user/omaicay90

– Facebook: Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo

Và đừng quên share lại về wall để lưu giữ nếu bạn thấy bài viết này hữu ích nhé !

Share: