x

Anh Lê Thắng (Tada Le)

Admin

28/03/2023

Tôi nghĩ đây là lớp học tốt nhất dạy Tiếng Trung bạn có thể chờ đợi. Kiên nhẫn, tận tâm, phông văn hóa Trung Quốc sâu, và cách dạy sáng tạo là tất cả những gì khiến cho lớp học này thành công đến như vậy.

Tôi dành thời gian đi học khi đã đi làm và với thời khóa biểu công việc bận rộn tôi vẫn thấy có thể lĩnh hội tốt đến 80% kiến thức ở lớp do phương pháp dạy của Cầm Xu mang lại. Nếu bạn bận rộn nhưng vẫn muốn một khóa học chỉn chu đến nơi đến chốn thì khóa học Tiếng Trung của Cầm Xu là nơi bạn nên chọn.

Cảm nhận học viên