x

Anh Linh

Admin

06/03/2023

Chất lương giảng dạy của trung tâm theo mình đánh giá là tốt, giáo viên giỏi và nhiệt tình, giáo trình và sách bài tập rất hay nhưng mà còn khá nhiều lỗi nhỏ, mong trung tâm chỉnh sửa lại thì càng tốt. Mình rất thích cô Vân Khánh và cô Thơ.

Cảm nhận học viên