x

Anh Nguyễn Công Quân

Admin

07/03/2023

Cô giáo dạy rất dễ hiểu, vui tính, hòa đồng, cô có nhiều kiến thức hay ho về Trung Quốc để kể khiến học sinh hứng thú học hơn. Mình thấy mọi thứ đều rất tốt rồi ạ.

Cảm nhận học viên