x

Anh Nguyễn Đức Thuần

Admin

06/03/2023

Mình đã học một khóa ở Cầm Xu, giáo viên rất nhiệt tình và vui tính. Đặc biệt ở Cầm Xu dạy phát âm rất tốt, sẽ giúp học viên thuận lợi hơn rất nhiều cho việc học tiếp theo. Hơn nữa sau khi kết thúc khóa học, giáo viên vẫn nhiệt tình hỗ trợ và giới thiệu các khóa học miễn phí của các trường bên Trung Quốc.

Cảm nhận học viên