x

Anh Phương Võ

Admin

07/03/2023

Giáo viên nhiệt tình, lớp học không quá đông, đủ để giáo viên bao quát tất cả học sinh, lịch học hơi dày quá thôi. Khá là nhiều kiến thức cho 3 buổi/tuần nhưng các thầy cô truyền tải kiến thức một cách dễ hiểu và khá vui.

Cảm nhận học viên