x

Anh Thái Lê Việt Hiếu

Admin

06/03/2023

Em đề nghị bổ sung lương và phúc lợi cho các thầy cô, đặc biệt là cho cô Mỹ Bình. Em chưa thấy ở đâu có giáo viên đã dạy hay mà còn siêu tận tình với học viên như cô Mỹ Bình cả, đề nghị trung tâm tìm thêm giáo viên xịn như cô Bình, để cho học viên khi đăng kí đỡ phải tranh nhau.

Cảm nhận học viên