x

Anh Văn Cường

Admin

12/01/2023

10 điểm cho chất lượng cũng như cơ sở hạ tầng của trung tâm. giảng viên rất nhiệt tình và tâm huyết giảng dạy cho học viên. Quản lý lớp tận tình, chu đáo và quan tâm sát sao đến tình trạng học của mình.

Cảm nhận học viên