x

Chị Chi Linh

Admin

07/03/2023

Cô Vân Khánh dạy rất hay, và vui tính. Giáo trình học rất dễ hiểu cho những người mới bắt đầu, mình cũng được cô quan tâm nhiều, có gì không hiểu hỏi luôn, tối về chỉ làm bài tập là nhớ được bài ngay.

Cảm nhận học viên