x

Chị Đồng Huế

Admin

06/03/2023

Đã học xong 1 khóa cơ bản của Trung tâm, thầy cô giáo dạy nhiệt tình, phát âm chuẩn và sửa lỗi chi tiết. Mình đang chờ lớp tiếp theo của Trung tâm. Đánh giá 5 sao cho sự nhiệt tình của giáo viên.

Cảm nhận học viên