x

Chị Giáng Tiên

Admin

06/03/2023

Mình vừa hoàn thành lớp online, giáo viên siêu dễ thương. Cô giáo dành nhiều thời gian chữa bài và sửa phát âm cho mình, sẵn sàng nói đến bao giờ học sinh hiểu thì thôi. Thực sự ấn tượng!

Cảm nhận học viên