x

Chị Hải Lam

Admin

06/03/2023

Mình đang học khóa Tiếng Trung online tại Trung tâm. Thực sự mình rất hài lòng vì quyết định lựa chọn Trung tâm là nơi bắt đầu tiếp cận với Tiếng Trung. Giáo viên ở đây rất tận tình và sát sao với từng học viên, giáo trình cũng rất dễ hiểu.

Cảm nhận học viên