x

Chị Hoa

Admin

07/03/2023

Giảng viên nhiệt tình tâm huyết , hướng dẫn dễ hiểu, các kiến thức khó trên lớp được cô giáo truyền tải rất dễ vào đầu. Giáo trình cũng đẹp và lớp học cũng vui, các bạn quản lý lớp tận tình và quan tâm rất kĩ.

Cảm nhận học viên