x

Chị Huyền

Admin

06/03/2023

Cô giáo Nhung và cô Kiều Trang rất xinh, nhiệt tình và phát âm chuẩn.
Bạn Vân Anh quản lý lớp, hỗ trợ học viên rất thường xuyên.
Mình mong thời gian tới sẽ tiếp tục được học tại tiếng trung Cầm Xu ở 1 level cao hơn.
Cảm ơn cô giáo và các bạn lớp A531 ❤️

Cảm nhận học viên