x

Chị Huyền Viên

Admin

06/03/2023

Cơ sở Hà Đông: lớp học sạch sẽ, tiện nghi. Bạn quản lý lớp nhẹ nhàng dễ thương. Học viên trong khoá tình thương mến thương chị em cây khế mùa đông. Quan trọng là yêu cô Duyên nhất, dạy có tâm quá trời!

Cảm nhận học viên