x

Chị Lã Ngọt

Admin

06/03/2023

Mình học khóa khởi động online thấy rất ổn. Giáo viên nhiệt tình, truyền đạt kiến thức dễ hiểu. Sẽ cố gắng theo tiếp thêm 1 khóa sau nữa.

Cảm nhận học viên