x

Chị Lan Trinh

Admin

07/03/2023

Giáo trình hay , giáo viên nhiệt tình dạy dễ hiểu, đặc biệt thầy giáo Dương Nam đẹp trai vui tính, kiến thức nặng và khó nhưng thầy vẫn đưa vào bài giảng rất tự nhiên. Học vừa thoải mái lại vẫn hiệu quả.

Cảm nhận học viên