x

Chị Linh Lc

Admin

06/03/2023

Giáo trình cầm xu hỗ trợ tốt cho giao tiếp, laoshi nhiệt tình và cực kỳ hỗ trợ học viên. Mục tiêu là nghe nói chuẩn chỉnh tiếng trung thì cầm xu là lựa chọn tuyệt vời.

Cảm nhận học viên