x

Chị Luan Nguyen

Admin

06/03/2023

Học 2/3 chặng đường khóa 3 tháng cơ bản của trung tâm mình thấy chất lượng dạy rất tốt, dễ hiểu, trước mình học trực tiếp không thấy hiệu quả bằng chương trình online này, mình cũng chia sẻ với nhiều bạn như thế, 1 giáo viên, 1 cách nghe từ đầu đến cuối không bị loạn do mỗi giáo viên có cách viết, cách nói khác nhau.Giáo viên dạy lại rất nhiệt tình, tâm huyết nữa.

Cảm nhận học viên