x

Chị Minh Hạnh

Admin

06/03/2023

Thầy Dương Nam là nhất. Đối với mình thầy Dương Nam mà là thứ hai thì không ai là chủ nhật. Thầy dạy hay lắm ạ, dịch vụ của trung tâm với học viên cũng rất ổn. Khi nào có thời gian mình sẽ đăng ký thêm 1 khóa nữa.

Cảm nhận học viên