x

Chị Nguyễn Phượng

Admin

06/03/2023

Đội ngũ nhân sự tận tâm, nhiệt tình lắm luôn, cảm ơn cô Nhung và Vân Anh xinh gái nhé😘😘😘
Giáo trình dễ hiểu, dễ nhớ phù hợp với người đi làm.

Cảm nhận học viên