x

Chị Nguyễn Thanh Dung

Admin

06/03/2023

Mình đang học khóa Tiếng Trung online tại Trung tâm. Giáo viên ở đây rất tận tình và sát sao với từng học viên, giáo trình cũng rất dễ hiểu. Ngoài ra học online nhưng có phần ghi lại bài giảng thuận tiện cho việc ôn luyện lại.

Cảm nhận học viên