x

Chị Nguyễn Thùy Linh

Admin

06/03/2023

Cô Hương rất đáng yêu, cô phát âm hay và chuẩn. Dù đã hơn 11h đêm, cô vẫn chữa bài 1-1 tận tình cho em. Mong chất lượng giảng dạy của giảng viên luôn hay và vui ạ.

Cảm nhận học viên