x

Chị Phi Anh

Admin

06/03/2023

Trung tâm dạy rất tốt, giáo trình hiện đại, phù hợp với người mới bắt đầu. Giáo viên cụ thể là laoshi Vân Khánh có kinh nghiệm học tiếng trung lâu năm, du học Trung Quốc nên phát ấm rất tốt, có thể tin tưởng.

Cảm nhận học viên