x

Chị Phương Uyên

Admin

07/03/2023

Giáo viên rất tận tình và gần gũi với học viên. Giáo trình đẹp và nhiều mục hay, mình khá thích cách thầy cô truyền tải kiến thức và hướng dẫn mình phát âm sao cho chuẩn, cho mượt một cách khoa học

Cảm nhận học viên