x

Chị Thanh Hằng

Admin

07/03/2023

Học vừa vui vừa hiệu quả, thầy cô ai cũng nhiệt tình. Mình rất thích môi trường học ở trung tâm, cười cả tối nhưng kiến thức vẫn vào đầu. Riêng về học phát âm thì đỉnh chóp rồi.

Cảm nhận học viên