x

Chị Thảo Trang

Admin

07/03/2023

Giáo viên giàu kinh nghiệm và nhiệt tình trong giảng dạy. Các cô đều có chuyên môn cao, bên cạnh việc dạy kiến thức còn cho mình biết thêm nhiều điều hay ho về Trung Quốc.

Cảm nhận học viên