x

Chị Thùy Anh

Admin

07/03/2023

Một trung tâm tiếng Trung tốt, Laoshi rất nhiệt tình và dạy tốt, nhiều đêm gửi bài muộn vẫn thấy các thầy cô gửi mail chữa bài tập lại ngay.

Cảm nhận học viên