x

Chị Thùy Minh

Admin

06/03/2023

Chỉ học được vài buổi với cô Vân Khánh (còn sau đó lười nhác nên bỏ dở), nhưng thực sự thấy hay thiệt sự, đúng kiểu học mà mình thích. Diễn giải logic, cặn kẽ các nội dung, nên vừa dễ hiểu mà lại nhớ lâu.

Cảm nhận học viên