x

Chị Tiên Nguyễn

Admin

07/03/2023

Giáo viên dạy hay và cẩn thận, giáo trình chi tiết đầy đủ. Giáo trình bài bản và trông khá vui mắt, mình nghe cô giáo bảo giáo trình sẽ luôn được tái bản phù hợp để theo kịp tính thời sự và cập nhật kiến thức mới. Ấn tượng nha!

Cảm nhận học viên