x

Chị Tô Anh

Admin

06/03/2023

Mình học lớp Khởi động có 2 cô giáo, cô Kiều Trang dạy phát âm và cô Phương Linh dạy ngữ pháp, từ vựng. Cả hai cô giáo trẻ đều cực kỳ nhiệt tình, trách nhiệm, nếu mà được học trực tiếp chắc cả lớp sẽ kết nối được nhiều hơn với các laoshi. Lớp còn có bạn Quản lý Linh Chi năng nổ, trách nhiệm, buổi nào cũng í ới gọi các anh chị vào học online đúng giờ và rất chịu khó có gửi thêm từ vựng, ngữ pháp bổ sung trên nhóm lớp.

Cảm nhận học viên