x

Chị Trần Nhã Uyên

Admin

06/03/2023

Mình thấy học ở đây quá tuyệt vời luôn, quan trọng nhất là mình được học phát âm rất kỹ. Thầy giáo thì hỗ trợ và tương tác đồng đều với từng học viên trong lớp. Mình sẽ tiếp tục học lên khóa cao hơn ạ.

Cảm nhận học viên