x

Chị Triệu Như Quỳnh

Admin

06/03/2023

Cô siêu dễ thương, vui tính. Cô giảng dễ hiểu lắm. Mình rất thích cách cô giảng, không nhanh, không chậm, vừa phải để cho lớp dễ bắt kịp, ngoài ra cô còn ôn lại kiến thức cũ cho lớp kĩ lắm. Cô cũng không khó chịu hay bắt bẻ gì nếu lớp có sai hay chưa nhớ bài. Nếu có học lần sau mình vẫn muốn học cùng cô ^^

Cảm nhận học viên